Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

21. 6. 2001 11:42

Zasedání Rady dne 21. června 2001

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět sekce pro občanská a politická práva k připravované novelizaci zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
2. Podnět sekce pro práva dítěte vycházející z průzkumu situace v dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech.
3. Podnět sekce pro rovné příležitosti žen a mužů – návrh prohlášení Rady na podporu snahy o zkvalitnění institucionálního zabezpečení politiky rovných příležitostí pro ženy a muže.
4. Personální změny v sekcích a pracovních skupinách.
5. Podnět člena Rady Karla Holomka k novelizaci zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
6. Statut Rady vlády ČR pro lidská práva.
7. Informace o plánovaných zasedáních sekcí a připravovaných tématech na 16. zasedání Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X