Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

20. 6. 2005 22:16

Zasedání Rady dne 20. června 2005

Program zasedání Rady byl následující:

1. návrh na vrácení podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva k vytvoření právní úpravy
poskytování nekonvenčních zdravotnických metod k dopracování Výboru pro lidská práva a
biomedicínu;
2. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
ve věci zákonné úpravy výkonu ochranného léčení ústavního a zákonné úpravy výkonu
zabezpečovací detence;
3. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
k úpravě práv osob omezených na svobodě na policejních služebnách a k zajištění
důstojnějších podmínek osob umístěných v policejních celách;
4. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
ke změně právní úpravy podmínek pro působení duchovních ve věznicích;
5. podnět Výboru pro občanská a politická práva k postupu vlády a jejích zástupců
v legislativním procesu přijímání zákonů;
6. různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X