Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

5. 9. 2012 11:39

Zasedání Rady dne 17. února 2012

Program jednání Rady byl následující:

  1. Představení nových členů Rady
  2. Podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva k protiprávním sterilizacím žen v ČR – znění přepracované zmocněnkyní vlády pro lidská práva
  3. Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva týkající se předběžných opatření a řízení ve věcech nezletilých, rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, opravných prostředků ve věcech upravených zákonem o rodině a právní moci rozsudku odvolacího soudu ve věci ústavní výchovy nezletilého
  4. Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva týkající se zastoupení dítěte v soudním řízení
  5. Změna statutu a jednacího řádu Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání a Výboru pro lidská práva a biomedicínu
  6. Informace o připravovaných materiálech zmocněnkyně vlády pro lidská práva a sekretariátu Rady - Univerzální periodický přezkum České republiky

Rada schválila podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva k protiprávním sterilizacím žen v ČR a změny statutu a jednacího řádu Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání a Výboru pro lidská práva a biomedicínu.

Projednávání obou podnětů Výboru pro práva dítěte Rada přerušila do příštího jednání.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X