Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

11. 11. 2009 14:32

Zasedání Rady dne 1. října 2009

Program zasedání Rady byl tento: 1. Podnět Výboru pro práva dítěte k problematice nezákonných adopcí 2. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k právní úpravě používání opatření omezujících pohyb pacientů při poskytování zdravotní péče 3. Podnět Výboru pro práva dítěte k problematice sirotčích důchodů 4. Kontrola usnesení přijatých Radou

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X