Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Pozice předsedy/předsedkyně Výboru není v současnosti obsazena

Smiggels Kavková Jana, Mgr.
(místopředsedkyně)

Fórum 50%

Havelková Hana, PhDr., Ph.D.
(místopředsedkyně)
Karlova univerzita, FHS, katedra genderových studií

Belej Radek
zastupitel Ústeckého kraje, KSČM

Bendl Jiří, RNDr., CSc.
Ministerstvo životního prostředí, SZ

Gajdůšková Alena, PaedDr.
Senát, ČSSD

Guasti Petra R., PhDr., M.A., PhD.
Sociologický ústav AV ČR, Universität Würzburg

Hajná Martina, Ing.
Český svaz žen

Janšová Eliška, PhDr.
Asociace pro rovné příležitosti

Jílková Marie, Mgr.
Sdružení žen KDU-ČSL, Úřad vlády

Kotišová Miluš
překladatelka, učitelka a publicistka

Marková Soňa, Mgr.
PS PČR, KSČM

Petržílek Petr, JUDr., Ing., Ph.D.
ČSSD

Poněšický Jan, MUDr. PhDr.
Vysoká škola psychosociálních studií, Median-Klinik

Stehlíková Džamila, MUDr.
Státní zdravotní ústav, Strana Zelených

Šaradín Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
Univerzita Palackého, FF, katedra politologie a ev. studií

Štěpánková Martina, Mgr.
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva