Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

25. 10. 2010 8:42

Poslankyně a diplomatky diskutovaly postavení žen v politice

Dne 21. října 2010 se na britském velvyslanectví uskutečnilo neformální setkání českých poslankyň a zahraničních diplomatek. Na organizaci setkání se spolu s velvyslanectvím Velké Británie v Praze a neziskovou organizací Fórum 50% podílelo i Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva.

Cílem odpolední akce bylo společně diskutovat problematiku nízkého zastoupení žen v politice a možnosti jeho zvýšení. Na britské vevyslanectví dorazilo přibližně dvacet poslankyň ze všech pěti poslaneckých klubů. Z poslanecké Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti se setkání zúčastnily Vlasta Bohdalová (ČSSD), Jitka Chalánková (TOP 09), Gabriela Hubáčková (KSČM), Lenka Kohoutová (ODS), Vladimíra Lesenská (ČSSD), Soňa Marková (KSČM) a Karolína Peake (VV).

Kromě českých poslankyň o postavení žen v politice a diplomacii diskutovaly i velvyslankyně Austrálie, Belgie, Egypta, Finska, Gruzie, Jihoafrické republiky, Kanady, Rumunska, Srbska a Švédska. Krátké projevy přednesly britská velvyslankyně Sian MacLeod, poslankyně Vlasta Bohadlová a velvyslankyně Jihoafrické republiky Celia-Sandra Botha. Zdravici zaslala Theresa May, britská ministryně vnitra. Vlasta Bohadlová zároveň představila svůj záměr založit v rámci Poslanecké sněmovny ženský klub.

Ředitelka sekretariátu Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, Pavla Špondrová, na setkání uvedla: "Zvyšující se zastoupení žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je odrazem vyšší poptávky po ženách - političkách v české společnosti. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na jednání dne 1. července 2010 vyjádřila znepokojení nad faktem, že v nové vládě není zastoupena ani jedna žena. Svým usnesením také pověřila Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, aby vyhodnotil legislativní proces týkající se rovného zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách a svyužitím analýzy květnových voleb zpracoval novou strategii prosazování rovného zastoupení v zastupitelských sborech.

Sekce pro lidská práva považuje za potřebné vhodnými prostředky vyšší účast žen v politice podporovat. Nemalou roli mohou jistě sehrát i setkání a akce podobné té dnešní, které napomáhají k vytváření neformálních komunikačních sítí napříč politickým spektrem. Tato i další opatření (např. vnitrostranická diskuse nebo podpora kandidatury žen) by měla postupně otevřít cestu k proměně politiky ze světa převážně maskulinního ve svět určený jak pro muže, tak i pro ženy."

Více informací o akci naleznete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X