Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

2. 3. 2009 12:58

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 21. ledna 2009

Rada se zabývala úkoly českého předsednictví Rady Evropské unie v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Předsedkyně Rady dále seznámila přítomné s výsledky průzkumu mezi začínajícími komunálními političkami napříč politickým spektrem a zároveň mezi političkami Parlamentu.

Ředitelka neziskové organizace Fórum 50% ing. Bennerová prezentovala aktivity své organizace, která je velice aktivní v oblasti účasti žen v politice. Rada označila nedostatek žen v rozhodovacích procesech, zejména v politice, jako klíčový problém, kterým se bude v nadcházejícím období intenzivně zabývat.

Vzhledem ke stížnostem nestátních neziskových organizací na jejich nedostatečné financování se Rada rozhodla zabývat se na některé z příštích zasedání Rady otázkou dotačních programů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X