Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

7. 7. 2010 14:25

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů považuje za zásadní zachovat agendu a resort lidských práv

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů - 1. července 2010

Dne 1. července 2010 jednala za účasti zástupců a zástupkyň jednotlivých ministerstev, akademických pracovišť a neziskových organizací Rada vlády pro rovné příležitosti pro ženy a muže. Radu řídil zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Michael Kocáb.

Rada projednala analýzu výsledků voleb organizace Fórum 50 % a ve svém usnesení jednohlasně vyjádřila znepokojení nad faktem, že v nově navržené vládě není ani jedna žena.

Rada vlády dále jednohlasně vyjádřila své stanovisko k budoucnosti lidskoprávní agendy. Považuje za zásadní zachování sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR, včetně zachování lidskoprávních poradních orgánů s poměrným zastoupením státní správy, nevládních organizací a akademické obce.

 

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 3 ze dne 1. července 2010:

 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

považuje za zásadní zachování Sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR, včetně zachování lidskoprávních poradních orgánů s poměrným zastoupením státní správy, nevládních organizací a akademické obce

 

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 4 ze dne 1. července 2010:

 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

vyjadřuje znepokojení nad faktem, že v nově navrhované vládě není zastoupena ani jedna žena.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X