Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

16. 6. 2010 13:52

Příští zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2010 od 10,00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X