Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

20. 1. 2010 13:48

Příští zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

se uskuteční v úterý 23. února 2010 od 10,00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X