Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

9. 3. 2010 13:46

Příští zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

se uskuteční v pátek 19. března 2010 od 13,00 hod. budově Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X