Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

26. 8. 2009 9:25

Příští zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

se uskuteční v úterý 20. října 2009 od 13,00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X