Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbory a pracovní skupiny

8. 10. 2009 9:36

Jednání výborů RVKPP v říjnu 2009

Přehled jednání.

Ve dnech 8.-13. října postupně proběhne jednání čtyř výborů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Dotační výbor: 8. 10. 2009, od 9:00 hodin. Projedná metodiku hodnocení projektů na dotace RVKPP v r. 2010 a dotační řízení na rok 2010.

Certifikační výbor: 9. 10. 2009, od 9:00 hodin. Projedná návrhy na udělení a prodloužení certifikací a novelilzaci dokumentů k certifikacím.

Výbor zástupců rezortů a institucí: 12. 10. 2009. Projedná informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, metodiku hodnocení projektů pro dotační řízení na rok 2010 a souhrnnou informaci o dotačních řízeních rezortů na rok 2010, dále informaci o pracovních skupinách k přípravě nového akčního plánu realizace národní strategie protidrogové politiky, Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 a zprávu o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky.

Výbor zástupců regionů: 13. 10. 2009 od 10:00 hodin. Projedná stejné informace jako Výbor zástupců rezortů a institucí.

Podrobnější informace může poskytnout Mgr. Vladimír Sklenář, vedoucí odd. koordinace a financování protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie