Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní strategie a akční plány

5. 10. 2009 12:27

Národní strategie protidrogové politiky na období od roku 2010

Informace o přípravě nové protidrogové strategie a akčního plánu její realizace.

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky koordinuje přípravu Národní strategie protidrogové politiky na období od roku 2010, která bude v pořadí pátou protidrogovou strategií za dobu existence České republiky. Zároveň se připravuje i první akční plán realizace této strategie. Rámcový harmonogram přípravy nové národní strategie protidrogové politiky byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č.03/0609.

Na přípravě Národní strategie protidrogové politiky na období od roku 2010 a prvního akčního plánu její realizace se bude podílet kolem 80 odborníků v sedmi ad hoc pracovních tematických skupinách. Pracovní skupiny se setkají v následujících termínech:

skupina pro primární prevenci:   23. 10. a 19. 11. 2009

skupina pro léčbu:  29.10.  a 20. 11. 2009

skupina pro snižování rizik:  19. 10.  a  18. 11. 2009

skupina pro snižování nabídky:  27. 10.  a  25. 11. 2009  

skupina pro koordinaci a financování:  26. 10.  a  26. 11. 2009

skupina pro informace, výzkum, hodnocení: 20. 10. a  23. 11. 2009

skupina pro mezinárodní spolupráci: 21. 10. 2009  a 24. 11. 2009.

 

Role odborníků v pracovních skupinách:

-        konzultace návrhu Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-20xx (určení rozsahu nově připravované strategie je součástí činnosti skupin),

-        hodnocení platné Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009,

-        účast na tvorbě prvního akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-20xx.

Činnost těchto pracovních skupin zajišťuje a přípravu obou dokumentů organizuje oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, Ing. Lucia Kiššová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X