Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

24. 9. 2012 0:00

Mapa pomoci - zařízení poskytující služby v drogové prevenci, léčbě a resocializaci

Mapa pomoci je databáze, obsahující kontakty na cca 1000 programů služeb v celé ČR, v členění podle typu poskytovaných služeb a podle regionů, měst a obcí.

Mapa pomoci je přístupná z úvodní stránky informačního portálu o ilegálních a legálních drogách drogy-info.cz. Umožňuje vyhledat sivhodnou službu v daném regionů prostřednictvím jednoduchého vyhledávacího formuláře. Neumožňuje však přímý kontakt na zařízení poskytující služby - je nutno použít telefon nebo e-mail, který je v Mapě pomoci uveden, případně si najít další kontakty na webových stránkách zařízení (odkazy na stránky jsou v Mapě uvedeny). Mapu udržuje v aktuálním stavu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

Předchůdcem elektronické Mapy pomoci byl tištěný Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci - publikace, vydaná Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Adresář, vydaný v r. 2003 obsahoval kontakty na cca 280 zařízení. ISBN 80-86734-09-9. Tento knižní adresář již nebude aktualizován. Adresář navazoval na Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci, vydaný v r. 2000.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie