Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

Vertikální koordinace usiluje o slaďování jednotlivých aktivit protidrogové politiky na regionální a místní úrovni (tj. krajské i místní - tj. obecní) tak, aby byly zohledňovány místní podmínky a potřeby a současně, aby realizovaná opatření a intervence byly uskutečňovány v souladu s hlavními cíli, principy a postupy doporučenými národní strategií.

Pro vzájemné přepojení centrální a místní úrovně a pro implementaci drogové politiky na krajské/místní úrovni zavedla už Koncepce na roky 1993–1996 systém okresních protidrogových komisí a okresních protidrogových koordinátorů. Tento poměrně pružný systém koordinace byl založen na principu subordinace ústředních a místních orgánů státní správy.

Reformou veřejné správy v r. 2001, kdy došlo k přesunu regionální koordinace z okresů (okresních/magistrátních úřadů – státní správa) na kraje (krajské úřady – samospráva), byla síť protidrogových koordinátorů zrušena. Bylo proto nezbytné systém vertikální koordinace protidrogové politiky ČR nově definovat a vytvořit. Síť koordinátorů a komisí se přes počáteční rezistenci místních úřadů podařilo znovu vybudovat, vytvořil se tak mechanizmus spolupráce mezi centrální a místní úrovní a implementaci vládní politiky.

Nástroje koordinace na regionální a místní úrovni:

  • Výbor zástupců regionů
  • Krajští protidrogoví koordinátoři
  • Protidrogové komise
  • Pracovní skupiny
  • Strategie a plány
  • Místní protidrogoví koordinátoři.

Připojené dokumenty