Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

6. 11. 2020 9:10

Národní konference Psychoaktivní léky 2020

Odkaz pro sledování konference ze záznamu na YouTube, včetně živě vedené panelové diskuse, prezentace v PDF a program konference. On-line národní konference Psychoaktivní léky 2020 se konala 27. října 2020.

Sledujte konferenci ze záznamu

Celou konferenci je možno i nadále sledovat ze záznamu - na kanálu YouTube Psychoaktivní léky. K dispozici jsou videa s jednotlivými příspěvky a video záznam živě vedené panelové debaty:

https://www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/

V souborech připojených k této zprávě najdete program konference a prezentace k jednotlivým vystoupením přednášejících. Tisková zpráva vydaná u příležitosti národní konference Psychoaktivní léky 2020 je v související zprávě (viz odkaz).

O konferenci Psychoaktivní léky 2020

Na konferenci přednášeli odborníci z řad lékařů, lékárníků, vědců a zástupců významných partnerských institucí. Online konferenci zorganizoval 27. října Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pod záštitou premiéra a předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Andreje Babiše.

I. UVEDENÍ DO TÉMATU

Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku
Stanislav Havlíček, člen představenstva České lékárnické komory

II.EPIDEMIOLOGIE A ROZSAH PROBLÉMU

Viktor Mravčík, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Martin Konečný, psychiatr, Příbram
Aleš Rod, Centrum ekonomických a tržních analýz 

III. KLINICKÁ PRAXE

Ronald Marek, psychiatr, Brno
Libor Chvíla, dětský psychiatr, Ostrava
Jakub Minařík, psychiatr, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Richard Krombholz, primář, Příjmové gerontopsychiatrické oddělení, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 

Panelová diskuse v živém přenosu

Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku
Pavel Bém, člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Stanislav Havlíček, člen představenstva České lékárnické komory
Viktor Mravčík,vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Martin Konečný, psychiatr Příbram
Aleš Rod, Centrum ekonomických a tržních analýz
Ronald Marek, psychiatr Brno
Libor Chvíla, dětský psychiatr, Ostrava
Jakub Minařík, psychiatr, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Richard Krombholz, primář, Příjmové gerontopsychiatrické oddělení, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 

Kontakt pro média

Kristina Vurmová Labohá, tel: +420 737 247 167, vurmova.kristina@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie