Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

29. 3. 2013 14:03

Protidrogová strategie EU (2013-2020)

Odkaz na strategii zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie a zajímavý článek o Protidrogové strategii EU.

Protidrogová strategie EU (2013–2020) byla zveřejněna ve Věstníku Evropské unie pod č. 2012/C 402/01 - pro přímé vyhledání plného znění strategie ve Úředním věstníku EU  zadejte rok "2012", znak "C" (automaticky se nabízí znak "L") a číslo "402", případně  přímo "402/01". Stránka EUR-Lex umožňující vyhledávání ve Úředním věstníku EU je k dispozici i v češtině.

Tato protidrogová strategie EU představuje ústřední politický rámec a stanovuje priority pro protidrogovou politiku EU, jak je pro období let 2013–2020 vymezily členské státy a orgány EU. Rámec, cíl a hlavní úkoly této strategie poslouží jako základ pro dva navazující čtyřleté protidrogové akční plány EU.

Zajímavý článek o Protidrogové strategii EU (v angličtině) zveřejnil časopis Drugnet Ireland pod titulem "New EU drugs strategy reflects 'new thinking'". Autorka: Brigid Pike.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie