Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

22. 12. 2008 0:00

Vývoj mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zaostřeno na drogy č. 4/2005

Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek lze datovat do r. 1909, kdy se v čínské Šanghaji konala první mezinárodní konference. Její jednání vyústilo v r. 1912 do přijetí první úmluvy v oblasti kontroly drog, tzv. Mezinárodní úmluvy o opiu, která směřovala především k omezení jejich přepravy.

Období mezi světovými válkami
Společnost národů si v meziválečném období pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Pomocný výbor proti obchodu s opiem a dalšími nebezpečnými drogami (Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs). Byly přijaty tři úmluvy.

Období po druhé světové válce
Organizace spojených národů si v období po druhé světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Komisi OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs -CND), která byla založena v r. 1946 jako komise Hospodářské a sociální rady OSN. Byly přijaty další mezinárodněprávní nástroje - Protokoly a Úmluvy.

Současnost
Drogovou problematikou se v současné době zabývá nejen OSN, ale také Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) a orgány Evropské unie. Mezinárodní spolupráce, včetně její koordinace Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, je podrobně popsána v periodiku Zaostřeno na drogy č. 4/2005.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie