Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Koordinace a spolupráce

8. 9. 2022 12:39

CZ PRES: Setkání národních protidrogových koordinátorů

Dne 7. září 2022 se v Praze konalo setkání národních protidrogových koordinátorů, které se uskutečnilo při příležitosti českého předsednictví Radě Evropské unie.

Setkání národních protidrogových koordinátorů zemí Evropské unie (dále jen „EU“) se zaměřovalo na téma politiky v oblasti konopí: „Od prohibice k regulovanému trhu“.

Program jednodenní konference se skládal z několika panelů, v rámci kterých vystoupili čeští i zahraniční odborníci na témata lidských práv, konopí a politiky v oblasti závislostí.

V jednotlivých blocích odborného programu vystoupili

 • Jindřich Vobořil (národní koordinátor pro protidrogovou politiku, ČR)
 • Karel Dvořák (náměstek ministra spravedlnosti, ČR)
 • Josef Pavlovic (náměstek ministra zdravotnictví, ČR)
 • Michel Kazatchike (Globální komise pro drogovou politiku)
 • Ann Fordham (Mezinárodní konsorcium pro drogovou politiku – IDPC)
 • Liesbeth Vandam (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost – EMCDDA)
 • Pavel Pachta (bývalý náměstek tajemníka Mezinárodního výboru pro kontrolu drog)
 • Boris Baňas (odborník na problematiku CBD)
 • Jana Michailidu (Česká pirátská strana, ČR)
 • Sander Baljé (zástupce ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu, Nizozemsko)
 • Mariella Dimech (vedoucí Úřadu zodpovídajícího za problematiku konopí, Malta)
 • João Goulão (národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Portugalsko)
 • Jörg Pietsch (Úřad národního koordinátora pro drogy a závislosti, Německo)

Panelová diskuze

Panelové diskuze na téma: „Cesta od prohibice k regulovanému trhu s konopím“ se zúčastnili:

 • Benjamin-Alexandre Jeanroy (odborník na problematiku konopného průmyslu)
 • Kitty Chopaka (expertka v oblasti konopné politiky, Thajsko)
 • Cat Packer (expertka v oblasti konopné politiky, USA)

Setkání národních protidrogových koordinátorů upořádal Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí – Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Celé jednání moderovala Kateřina Horáčková, zástupce ředitele Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Odbornou panelovou diskuzi vedl Viktor Mravčík, přední český expert na politiku v oblasti závislostí, odborný poradce národního koordinátora pro protidrogovou poltiku.

Tisková zpráva ze setkání národních protidrogových koordinátorů zemí EU v Praze je dostupná v sekci Pro média.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie