Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

31. 12. 2005 15:55

Záznamy z jednání v r. 2005

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X