Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Certifikace a síť služeb

30. 11. 2009 11:07

Výběrové řízení na nové certifikátory služeb pro uživatele drog

Vyhlášení výběrového řízení a přihláška.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Certifikační agenturou při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. (NVF) vyhlašuje výběrové řízení na nové certifikátory pro proces certifikací. Informace a přihlášku najdete v přiložených dokumentech nebo na webových stránkách CEKAS.

Stručná informace o výběrovém řízení:

V systému certifikací je možné působit ve třech pracovních pozicích:

- odborník na management a provoz v organizaci (manažer / koordinátor)

- odborník na návykové nemoci

- odborný pracovník specifického typu programu.

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech:

1) Do 15. prosince 2009 zašlou uchazeči o zařazení do výběrového řízení v elektronické verzi přihlášku. K přihlášce připojí esej na jedno vybrané téma: „Já v roli certifikátora“ nebo „Já a certifikace“. Rozsah eseje je max. 1,5 strany A4. 21. prosince 2009 proběhne setkání členů výběrové komise, která posoudí došlé přihlášky a vybere vhodné uchazeče, kteří postoupí do 2. kola výběrového řízení. V případě potřeby si vyhlašovatel výběrového řízení vyhrazuje možnost vyzvat uchazeče k doplnění informací v přihlášce, příp. pozvat uchazeče na individuální pohovor. O výsledku 1. kola budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu do 23. prosince 2009.

2) S uchazeči vybranými v 1. kole, proběhnou 11. a 12. ledna 2010 rozhovory. Půjde o maximálně hodinové rozhovory ve skupinkách (max. 5 uchazečů v 1 skupině). Cílem rozhovorů bude zjistit předpoklady jednotlivých uchazečů pro roli certifikátora. O výsledku 2. kola budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu do 15. ledna 2010.

Podmínkou pro zapsání do Rejstříku certifikátorů je úspěšné absolvování základního stupně vzdělávacího programu pro certifikátory, který je určen pro odborníky z praxe, kteří poskytují služby pro uživatele omamných a psychotropních látek včetně osob se zkušeností s prací protidrogového koordinátora. Předpokládaný termín zahájení vzdělávacího programu pro certifikátory je konec ledna -nebo první týden února 2010. Výuka bude probíhat formou jednodenních seminářů a stáží přibližně do června 2010.

Pro uchazeče o tyto pozice je závazné vyhlášení výběrového řízení, které je v plném znění zveřejněno v připojeném dokumentu (formát PDF). Přihlášky se podávají na formuláři, který je rovněž připojen (k vyplnění je určena přihláška ve formátu *doc).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X