Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Jiří Schwarz II.

docent ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE

Jiří Schwarz se narodil 25. dubna 1960. Věnuje se makroekonomii, působí na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2003 - 2010 byl děkanem Národohospodářské fakulty VŠE. Je předsedou Akademické rady Liberálního institutu, členem Správní rady L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales se sídlem v Lucemburku a členem vědecké rady International Center for Economic Research v Turíně. Dále je členem Vědecké rady NF VŠE a Vědecké rady Národohospodárskej fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 2010 byl zvolen členem správní rady Montpelerinské společnosti.

Teoreticky se zabývá ekonomickou regulací (především síťových odvětví) a ekonomickou transformací. Dříve se věnoval vývoji ekonomického myšlení, privatizaci a vývoji a výkonnosti kapitálových trhů. V těchto oblastech se podílel na výzkumu a publikoval řadu statí a článků. Je autorem dvou knih a spoluautorem dvou učebnic.

Byl členem NERV od zahájení jeho činnosti v roce 2009 a od roku 2010 je jeho členem opětovně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter