Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 6. 2008 13:32

SWOT analýza

SWOT analýza českého neziskového sektoru, zpracovávaná pro účely Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Na této stránce je k dispozici aktuální verze SWOT analýzy českého neziskového sektoru.

SWOT analýza byla připravena pracovní skupinou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod vedením Mgr. Pavly Oriniakové, Ph.D. z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. Následně byla doplněna na setkání s odbornou veřejností (na tzv. kulatých stolech), které se uskutečnilo dne 23. května 2008 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

Protože jsme se setkali s velkým zájmem účastnit se zmíněného setkání a všem nemohlo být vyhověno, byla SWOT analýza po kulatých stolech zveřejněna na těchto webových stránkách a veřejnost měla do 27. června 2008 možnost posílat k ní své připomínky.

Aktuální verze SWOT analýzy a přehled všech připomínek a jejich vypořádání jsou uvedeny níže.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty