Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vzory výstupů a materiálů

28. 5. 2015 11:24

Vzorové materiály

V souladu s čl. V. bod 3 Statutu VDK a RDK vydal předseda VDK vzorové materiály pro zasedání dislokačních komisí, které jsou umístěny na této stránce. Vzorové materiály vychází z fiktivních případů a jsou členěny podle navrhovaných dispozic s administrativními objekty ve smyslu čl. I. bod 3 písm. d) Statutu VDK a RDK.

Povinné náležitosti každého materiálu pro zasedání dislokační komise jsou:

Obálka

  • Podpisová doložka (schvalovatel a předkladatel)

Návrh závěrů

  • Uvedení všech objektů, kterých se návrh týká

Předkládací zpráva

  • Vymezení státní instituce, kterou je materiál zpracován
  • Vymezení objektů, kterých se materiál týká – objekt, pozemek, ID v CRAB
  • Popis navrhované změny, vysvětlení potřeby změny, její odůvodnění (kdo, odkud, kam, proč, kým jsou uvolněné prostory využity)
  • Vysvětlení, proč nelze využít jiné volné či komerčně pronajímané prostory ve státních objektech v dané lokalitě, zejména, je-li navrhováno umístění do nestátních prostor
  • Stanovisko dotčených státních institucí (v případě návrhu na hospodárnější rozmístění zaměstnanců státních institucí)
  • Informace o datu vydání rozhodnutí o nepotřebnosti (v případě změny právních poměrů), resp. rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti (v případě změny dislokace – umístění uživatele do státního objektu)
  • Popis ekonomických dopadů – srovnání ročních výdajů (na provoz a údržbu objektu; za nájemné) a příjmů, před změnou a po změně, celkový ekonomický dopad, pořizovací cena objektu (pouze u objektů ve vlastnictví státu), prodejní cena, výdaj na rekonstrukci, výstavba na „zelené louce“
  • Určení termínu realizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X