Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Ing. Aleš Sedláček

předseda a pracovník pro legislativu
Česká rada dětí a mládeže

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Úřad vlády České republiky

Členky a členové

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

státní tajemník
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Marcela Antošová

vrchní ředitelka Sekce ekonomiky a informačních technologií
Ministerstvo zemědělství

Ing. Daniel Blažkovec

náměstek ministryně
Ministerstvo obrany

Bc. Martina Břeňová

ředitelka
Nadace Open Society Fund Praha

Mgr. Radomír Čujan

vrchní ministerský rada odboru projektového řízení a dotací
Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Lenka Deverová

členka dozorčí rady
Horská služba, o.p.s.

PhDr. Jitka Doubnerová

manažerka
MAS Frýdlantsko, z.s.

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jiří Horecký Ph.D., MBA

prezident
Unie zaměstnavatelských svazů

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

předseda
Společnost pro studium neziskového sektoru, z.s.

MgA. Eliška Jevičová

ředitelka
Cirqueon, z.ú.

PhDr. Marie Kaufmann

evaluátorka
EVASCO s.r.o.

Mgr. Jana Kotalíková

vedoucí Úřadu vlády ČR
Úřad vlády České republiky

Ing. Jan Kříž

vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Iva Kuchyňková

Manažerka pro advokační činnost - oblast sociální
Charita ČR

Ing. et Mgr. Jana Miléřová

zástupkyně ředitele
Glopolis, o.p.s.

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

tajemník
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Ing. Eduard Muřický

pověřen řízením Sekce hospodářství
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

vrchní ředitel sekce živého umění
Ministerstvo kultury

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

vrchní ředitelka Sekce rodinné politiky a sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Šimon Pánek

ředitel/CEO
Člověk v tísni, o.p.s.

JUDr. Radek Policar

náměstek pro legislativu a právo
Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Silvie Pýchová, Ph.D.

programová manažerka Partnerství pro vzdělávání 2030+, konzultantka SKAV

Ing. Jaroslav Salivar

náměstek starosty
Sdružení hasičů ČMS

RNDr. Jiří Stejskal

konzultant
Charita ČR

Mgr. Ondřej Šebek

předseda
Národní sportovní agentura

Ing. Martin Tlapa

náměstek
Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. Jiří Valenta

náměstek ministra
Ministerstvo financí

Mgr. Radka Vladyková

výkonná ředitelka
Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Petr Vokáč

vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy
Ministerstvo vnitra

Mgr. Lenka Vonka Černá

předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví

Mgr. Martina Zikmundová

ředitelka
Česká asociace streetwork, z.s.