Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 3. 2023 12:10

Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka z neziskového sektoru do Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV za Radu vlády pro NNO

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a Operačního programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (MV OP FVB a OP NSHV) 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Ministerstvo vnitra ČR z pozice Řídicího orgánu OP FVB a OP NSHV požádalo Úřad vlády ČR o nominaci 1 člena a jeho náhradníka do Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace. Informace o obsahu programů je možné nalézt na https://www.mvcr.cz/fondyeu/o-programech.aspx .

Kritéria pro výběr kandidátů na člena a náhradníka:

  • znalost prostředí fondů EU;
  • odborné zázemí ze strany nestátní neziskové organizace (NNO);
  • možnost zastupovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (účast v pracovní době na jednání Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027);
  • možnost průběžně informovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, její pracovní orgány a partnery o činnosti Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027.

O výběru kandidátů rozhodnou členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za neziskový sektor na základě doporučení Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jenž vyhodnotí přijaté přihlášky dle výše uvedených kritérií. 

Přihláška s nejvyšším počtem hlasů bude doporučena Radě vlády pro nestátní neziskové organizace k nominaci na člena Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027. Přihláška s druhým nejvyšším počtem hlasů bude doporučena na náhradníka člena.

O výsledcích hlasování a nominace budou kandidáti informováni Oddělením sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace e-mailem.   

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

1. Přihlašovací formulář

Obsahem přihlašovacího formuláře je motivační dopis. Kandidát v něm jasně uvede, proč právě jeho členství bude užitečné neziskovému sektoru jako celku. V motivačním dopisse kandidát uvede strategii, jak hodlá informovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace a NNO o práci v Monitorovacím výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027;

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 1);

3. Aktuální profesní životopis, v němž zdůrazníte své aktivity v posledních letech v oblasti NNO a EU;

4. Doporučení střešní nestátní neziskové organizace (NNO)/ sítě NNO (příloha č. 2); 

Nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte do středy 23. března 2023 včetně, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo e-mailem na posta@vlada.cz. Do předmětu datové či e-mailové zprávy uveďte "Nominace do Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV 2021-2027 za RVNNO“.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Hanu Fungačovou, tajemnici Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a to prostřednictvím e-mailu: fungacova.hana@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie