Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 5. 2023 12:40

Prodloužení výzvy k podávání přihlášek na členy a náhradníky z neziskového sektoru do pracovních skupin OP Spravedlivá transformace (OPST)

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace prodlužuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na členy a náhradníky do tří tematických pracovní skupin OPST 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Konkrétně se jedná o tematické pracovní skupiny:

  • Podnikání
  • Digitalizace
  • Oběhové hospodářství

Více informací o činnosti a složení pracovních skupin naleznete na webových stránkách https://opst.cz/o-programu/tematicke-pracovni-skupiny/.

Kritéria pro výběr kandidátů na člena:

  • znalost prostředí fondů EU;
  • odborné zázemí ze strany nestátní neziskové organizace (NNO);
  • předpoklady zastupovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (účast v pracovní době na jednání pracovních skupin OPST 2021-2027);
  • předpoklady průběžně informovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace a partnery o činnosti pracovních skupin OPST 2021-2027.

 

Formuláře byly oproti předchozí výzvě zjednodušeny.

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

  1. Přihlašovací formulář včetně motivačního dopisu
  2. Doporučení střešní nestátní neziskové organizace (NNO)/ sítě NNO (příloha č. 1)
  3. Aktuální profesní životopis (příloha č. 2)

 

Nominační formuláře včetně všech příloh zasílejte do pátku 2. června 2023 včetně, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo e-mailem na posta@vlada.gov.cz. Do předmětu datové či e-mailové zprávy uveďte "Nominace do pracovní skupiny OPST 2021-2027 za RVNNO“.

O výběru kandidátů rozhodnou členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za neziskový sektor na základě doporučení Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jež vyhodnotí přijaté přihlášky dle výše uvedených kritérií.

Přihlášky do jednotlivých pracovních skupin s nejvyšším a druhým nejvyšším počtem hlasů budou doporučeny Radě vlády pro nestátní neziskové organizace k nominaci na člena a náhradníka do příslušné pracovní skupiny.

O výsledcích hlasování a nominace budou kandidáti informováni Oddělením sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace e-mailem.  

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Hanu Fungačovou, tajemnici Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a to prostřednictvím e-mailu: fungacova.hana@vlada.cz.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie