Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady

Mgr. Miroslav Dvořák

místopředseda Rady

Zástupci státní správy

Mgr. Karel Bláha

náměstek ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády

Mgr. Jana Kotalíková

vedoucí Úřadu vlády ČR

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

MPO – státní tajemnice

Mgr. Petr Konůpka

vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

PhDr. Jan Paďourek

MV - vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

Mgr. Jan Mareš, MBA

MŠMT - vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

MO - hlavní inspektor ochrany lidských práv

Mgr. Michal Franěk

MS - vrchní ředitel, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

MPSV - vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb

JUDr. Radek Policar

MZ - vrchní ředitel sekce legislativy a práva

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

MK - vrchní ředitel sekce živého umění

Ing. Mgr. David Konecký Ph.D

MZV - vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální

Mgr. Jiří Kaucký

předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Monika Šimůnková

Mgr. Camille Latimier

Mgr. Dagmar Doubravová

Mgr. Pavla Čerychová

PhDr. Branislava Marvánová Vargová

Mgr. Czeslaw Walek

doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA,

Mgr. Kumar Vishwanathan

Adriana Dergam, BSc.

Mgr. Daniel Herman

doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.

RNDr. Kamila Bendová, CSc.

Ing. Radek Hábl

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu