Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 2. 2006 9:49

Zasedání Rady dne 6. února 2006

Program zasedání Rady byl následující:

1. návrh předsedy Rady na jmenování nových členů Rady - představitelů občanské a
odborné veřejnosti a akademické obce a jejich stálých zástupců a návrh na změnu statutu
Rady,
2. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva na zrušení vyhlášky hlavního města Prahy č.
14/2000 Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s žebráním,
3. podnět Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů na
veřejně přístupných místech,
4. podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k problematice používání nekonvenčních
zdravotnických metod a jejich implementace do právního řádu České republiky,
5. podnět Výboru pro práva cizinců k podpoře účasti dlouhodobě usazených cizinců na
veřejném a politickém životě,
6. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen k diskriminaci mužů
pečujících o děti,
7. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke zrušení usnesení vlády
ČR č. 1108 ze dne 10. listopadu 2004 k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská
práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat
pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči,
8. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a
trestání ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků Policie
ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR,
9. různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X