Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 12. 1999 16:12

Zasedání Rady dne 6. prosince 1999

Program zasedání Rady byl následující:

1. Diskuse o návrhu zprávy o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech.
2. Diskuse o návrhu zprávy o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech.
3. Návrhy na nové členy odborných sekcí.
4. Diskuse nad studií prof. Ctibora Nečase.
5. Dopis Ivana Veselého/Nadace Dženo.
6. Diskuse o podnětech z odborných sekcí Rady.
7. Informace Stanislava Pence o (ne)přístupu k informacím.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty