Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 5. 2004 16:31

Zasedání Rady dne 6. května 2004

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k institutu žaloby ve veřejném zájmu obsaženém v navrhovaném antidiskriminačním zákoně.
2. Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva na změnu Legislativních pravidel vlády ke zlepšení informování veřejnosti o připravovaných návrzích nových právních předpisů a možnosti jejich připomínkování veřejností.
3. Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva na zrušení vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s žebráním.
4. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X