Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

31. 3. 2000 16:10

Zasedání Rady dne 31. března 2000

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podněty odborných sekcí Rady.
2. Informace předsedy RLP o jeho neshodě s mpř Rychetským ve věci odst. 290-293 zprávy o plnění úmluvy o právech dítěte.
3. Informace o knize Ctibora Nečase Holocaust českých Romů.
4. Návrhy na jmenování a odvolání členů odborných sekcí.
5. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty