Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

28. 11. 2008 14:20

Zasedání Rady dne 28. listopadu 2008

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět prof. Pavla Šturmy k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
2. Podnět Výboru pro práva cizinců při příležitosti zavedení tzv. zelených karet k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v ČR neoprávněně.
3. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů.
4. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X