Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

19. 4. 2007 21:59

Zasedání Rady dne 19. dubna 2007

Program zasedání Rady byl následující:

1. změna Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva,
2. usnesení Výboru pro práva cizinců k podnětu Organizace pro pomoc uprchlíkům
ve věci zajištění cizinců v tzv. detašovaném pracovišti přijímacího střediska
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště (Velké Přílepy),
3. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění přístupu všech dětí pobývajících na
území České republiky k základnímu vzdělání,
4. projednání Druhé periodické zprávy o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
5. podnět Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a
trestání k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních
služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č.
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
6. podnět Výboru pro občanská a politická práva k právní úpravě tzv. jistot při
vydávání předběžných opatření v občanském soudním řízení,
7. návrh usnesení předložený Petrem Uhlem,
8. Statut Výboru pro lidská práva a biomedicínu,
9. Jednací řád Výboru pro lidská práva a biomedicínu,
10. Statut Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a
trestání,
11. Jednací řád Výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a
trestání,
12. různé (Petr Uhl odstoupil z členství v Radě i ve Výboru proti mučení. Jako důvody uvedl xenofobní postoje
místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Dana Němcová odstoupila z členství v Radě a navrhla jakou svou nástupkyni Pavlu Burdovou Hradečnou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X