Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

19. 6. 2006 8:48

Zasedání Rady dne 19. června 2006

Program zasedání Rady byl následující:

1. podnět Výboru pro práva cizinců k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke
vzdělávání a ke školským službám;
2. podnět Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen ke změně vzorových statutů
pro poradní a pracovní orgány vlády;
3. podnět Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva k problematice bydlení osob
ohrožených sociálním vyloučením;
4. podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k problematice používání nekonvenčních
zdravotnických metod a jejich další implementace do právního řádu ČR – informace o
výsledcích meziresortního připomínkového řízení a projednání dalšího postupu;
5. různé:
a. informace o Evropské kampani mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti
mezi národy a participace – „All Different – All Equal“,
b. informace o Evropském roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke
spravedlivé společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X