Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 2. 2000 16:11

Zasedání Rady dne 18. února 2000

Program zasedání Rady byl následující:

1. Informace předsedy RLP o zprávách o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
2. Informace předsedy RLP o koncepci integrace Romů.
3. Návrh Dany Němcové a Petra Uhla na přijetí usnesení, jímž by RLP doporučila vládě přijmout usnesení ukládající ministrovi vnitra předložit návrh novely zákona o pobytu cizinců.
4. Informace předsedy RLP o jeho sporu s mpř Rychetským ve věci odst. 290-293 zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte.
5. Informace Ladislava Malého o knize Ctibora Nečase Holocaust českých Romů.
6. Podněty ze sekcí.
7. Návrh na jmenování nových členů odborných sekcí Rady.
8. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty