Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy o činnosti Rady

2. 7. 2009 15:16

Zpráva o činnosti Rady v roce 2008

V průběhu roku 2008 Rada zasedala čtyřikrát - 21. února, 26. května, 18. září a 28. listopadu. Na těchto zasedáních Rada projednala a schválila řadu podnětů svých výborů. Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2008 vláda projednala dne 22. června 2009.

Členy Rady jsou rovným počtem zástupci vybraných ministerstev na úrovni náměstků, a představitelé občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Zatímco zástupci ministerstev zastupují příslušná ministerstva, představitelé odborné a občanské veřejnosti a akademické obce jsou jmenováni členy Rady ad personam. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Po skončení funkčního období vlády vykonávají členové Rady činnost do té doby, než jsou jmenováni členové noví.

Předsedou Rady je podle statutu Rady zmocněnec vlády pro lidská práva. Usnesením vlády ze dne 20. září 2006 č. 1089 byl do funkce zmocněnce vlády pro lidská práva jmenován Ing. Jan Litomiský, a to s účinností od 21. září 2006. Ing. Jan Litomiský vykonával funkci zmocněnce po celý rok 2008.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X