Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

27. 3. 2007 16:16

Komunitární program Progress

V rámci komunitárního programu Progress byla vyhlášena výzva pro podávání projetků zaměřená na národní vzdělávací aktivity ("National awareness-raising activities") v oblasti antidiskriminace.

Veškeré informace o programu Progress jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - viz http://www.mpsv.cz/cs/114.

Bližší informace o výzvě, včetně informací o možnostech podávání projektů, viz http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X