Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

26. 11. 2009 15:08

Deklarace Výboru pro práva dítěte

Dne 19. 11. 2009 od 13:30 hod. se uskutečnila tisková konference ministra pro lidská práva Michaela Kocába a zmocněnce vlády ČR pro lidská práva Ing. Jana Litomiského u příležitosti Dne prevence násilí na dětech a oslav 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. Tisková konference konala po slavnostním zasedání Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva v prostorách Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici č.4, Praha 1.

Výbor na tomto zasedání přijal Deklaraci Výboru pro práva dítěte u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte a 50.výročí přijetí Deklarace práv dítěte. Deklarace poukazuje na oblasti, ve kterých je naléhavě nezbytné učinit opatření ke zlepšení ochrany práv dítěte a vytyčuje cíle Výboru pro práva dítěte s ohledem k aktuální situaci práv dětí v České republice. Oslavy 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte byly součástí vládní Kampaně STOP násilí na dětech v jejíž rámci byly prezentovány rozhlasové a televizní spoty aktuálně vysílané v médiích.

Na tiskové konferenci byla představena také společná iniciativa Výboru pro práva dítěte a Českého národního centra bezpečnějšího internetu o.s. zastoupeného Ing. Pavlem Vichterou pod názvem „Červené tlačítko“ realizována s podporou Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva.   Evropská komise podporuje v rámci svého programu Safer Internet zřizování horkých linek bezpečnějšího internetu v členských státech EU. České národní centrum bezpečnějšího internetu si klade za svůj hlavní cíl aktivně postupovat proti kriminalitě na internetu. Cílem projektu „Červené tlačítko“ je vytvořit účinný a jednoduchý nástroj, pomocí kterého uživatelé internetu mohou snadno a jednoduše ohlásit výskyt kriminálních jevů. Pomocí červeného tlačítka (tzv. horká linka) mohou návštěvníci libovolných webových stránek snadno nahlásit výskyt nelegálního či závadného obsahu, jakým je dětská pornografie, rasistické a extremistické materiály, ale například i případy, kdy jsou děti obtěžovány a nevědí si rady, dále informace o chystaných akcích extremistů (kteří se organizují pomocí sociálních sítí, např. Facebook, apod.). Jedná se o jednoduchou aplikaci, zabudovanou do internetového vyhledávače, která bude zdarma nabízena ke stažení a instalaci všem, jimž není lhostejné bezpečné prostředí internetu. Realizátor projektu bude usilovat o dohodu s poskytovateli obsahu a přístupu k internetu, mobilními operátory, aj., aby umístili červené tlačítko na frekventovaná místa internetu, všude tam, kde lze předpokládat výskyt nežádoucího obsahu a jeho šiřitelů - ve veřejných knihovnách, školách, veřejných institucích. Červené tlačítko by mohlo být také instalováno v internetových prohlížečích počítačů s přístupem na internet ve všech policejních úřadovnách s cílem pomoci policistům aktivně vyhledávat kriminální obsah na internetu, hlásit jeho výskyt na horkou linku a bránit tak jeho šíření. Výbor pro práva dítěte vyslovil na svém slavnostním zasedání dne19.11.2009 podporu tomuto projektu, jenž je implementací Pražské deklarace z dubna 2009, projekt je nyní ve své pilotní fázi a naplno bude spuštěn 9.2.2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X