Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

29. 3. 2013 13:43

Dotační řízení pro rok 2012 - přehled

Přehled dotací schválených dne 8. března 2012 - realizovaná varianta, včetně dofinancování schváleného v srpnu 2012.

Celkový objem neinvestičních finančních prostředků pro programy protidrogové politiky, které byly v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2012 poskytnuty činil celkem 85.764.000 Kč. V průběhu roku však byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 185.583 Kč.

Dotace byly vyplaceny ve dvou kolech. Návrhy dotací ve výši 75.764.000 Kč byly schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 8. března 2012, o dofinancování programů protidrogové politiky ve výši 10.000.000 Kč bylo rozhodnuto RVKPP v srpnu 2012.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty