Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní a poradní orgány

Činnost pracovních a poradních orgánů (dále jen PPOV) se řídí jejich statutem, jednacím řádem, případně dalšími závaznými dokumenty.

Na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 jsou členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy povinni při zřizování nových PPOV tvořit statuty a jednací řády na základě vzorových (standardizovaných) dokumentů. Předsedové PPOV mají podle výše uvedeného usnesení vlády, ve znění usnesení vlády č. 189 ze dne 21. března 2018, povinnost pravidelně zveřejňovat výroční zprávy o činnosti příslušných PPOV způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. května následujícího roku tak, že jejich povinná část bude zpracována podle závazné osnovy. Činnost PPOV zajišťuje Úřad vlády ČR nebo věcně příslušné ministerstvo.

Aktuální přehled PPOV vede Kabinet vedoucího Úřadu vlády ČR. V tomto přehledu jsou uvedeny PPOV, u nichž vláda v příslušném usnesení nebo statutu výslovně stanovila, že se jedná o poradní nebo pracovní orgány vlády. Specifickým orgánem, který vznikl jako institucionalizovaná platforma pro sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, je Rada hospodářské a sociální dohody. Jedná se o společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán pro tripartitní vyjednávání.

Standardizované dokumenty

Při projednávání Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády usnesením č. 175 z 20. února 2002 vláda uložila svým členům, aby při návrhu na zřízení nových poradních a pracovních orgánů respektovali standardizované dokumenty. Tyto dokumenty je možné využít i pro poradní a pracovní orgány jednotlivých představitelů ústředních orgánů státní správy.

Standardizované dokumenty mají přispět k tomu, aby rady, komise a případně výbory měly v dokumentech dobrou oporu pro svou činnost. Veřejnosti, která se s jednotlivými dokumenty může seznamovat, má formální sjednocení dokumentů usnadnit orientaci.

Standardizované dokumenty naleznete na této stránce v přílohách ke stažení.

 

Připojené dokumenty