Dokumenty

13. 5. 2019 14:32

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018

V roce 2018 bylo Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, předloženo celkem 289 legislativních návrhů, z toho 78 návrhů zákonů (včetně 1 ústavního), 2 věcné záměry zákonů, 57 návrhů nařízení vlády a 152 návrhů vyhlášek. Celkově se v roce 2018 uskutečnilo 10 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 18 materiálů; z toho 14 návrhů zákonů (včetně 1 ústavního) a 3 věcné záměry zákonů. Legislativní rada vlády v r. 2018 neprojednala žádný návrh prováděcího právního předpisu, nicméně projednala 1 nelegislativní materiál. V roce 2018 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 9 stanovisek Legislativní rady vlády a 118 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády. Předseda Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2018 předložil celkem 120 materiálů se stanoviskem k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda (tj. které podali poslanci, Senát nebo zastupitelstvo kraje). V roce 2018 se rovněž uskutečnilo celkem 78 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly legislativní návrhy předložené vládě a návrhy vyhlášek ústředních správních úřadů.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty