Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Hodnocení dopadů regulace (RIA)

Hodnocení dopadů regulace neboli RIA (z anglického Regulatory Impact Assessment) je souborem kroků analyzujících očekávané dopady navrhovaných právních předpisů.

RIA je v České republice nedílnou součástí legislativního procesu. Dobrá RIA napomáhá ke zlepšení efektivity vládnutí, přispívá k výkonnosti hospodářství, posiluje význam konzultací připravovaných legislativních i koncepčních materiálů se širokou i odbornou veřejností.

Informace, dokumenty a metodiky nezbytné k provádění RIA jsou dostupné na ria.vlada.cz.