Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy z jednání Etické komise České republiky

20. 9. 2023 13:18

Zápisy z jednání Etické komise za rok 2023

V přiložených dokumentech naleznete následující zápisy z jednání Etické komise za rok 2023. Zápisy z jednání, která se uskutečnila podle čl. 4 odst. 10 Jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, ve znění novely ze dne 23. května 2017, formou "per rollam", jsou označeny značkou "pr" v závorce.

  • Zápis ze 124. jednání Etické komise ze dne 24.01.2023,
  • Zápis ze 125. jednání Etické komise ze dne 28.03.2023,
  • Zápis ze 126. jednání Etické komise ze dne 25.04.2023,
  • Zápis ze 127. jednání Etické komise ze dne 23.05.2023 (pr),
  • Zápis ze 128. jednání Etické komise ze dne 25.07.2023,
  • Zápis ze 129. jednání Etické komise ze dne 22.08.2023 (pr),
  • Zápis ze 130. jednání Etické komise ze dne 19.09.2023,
  • Zápis ze 131. jednání Etické kokmise ze dne 12.12.2023.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X