Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Kontakty

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Sídlo:

Úřad vlády České republiky
nábř. Edvarda Beneše 4
118 00  Praha 1

Sekretariát Legislativní rady vlády a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poštovní adresa:

Úřad vlády České republiky
nábř. Edvarda Beneše 4
118 00  Praha 1

Podatelna Úřadu vlády: 
Úřední hodiny: Po – Pá: 8:30 – 16:00

Nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Úřad vlády České republiky
Sekretariát Legislativní rady vlády a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
nábř. Edvarda Beneše 4
118 00  Praha 1

Úřední hodiny: Po – Pá: 10:00 – 15:00

Tel.: +420 224 002 031
Email: etickakomisecr@vlada.gov.cz
ID datové schránky: 3kfc3xg