Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

5. 7. 1998 11:22

Záznam 1. schůze Bezpečnostní rady státu, 29. 6. 1998

            (přijata usnesení č. 1-4)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady p. Josef Tošovský, zúčastnil se prezident republiky.
Program:
  • Národní bezpečnostní strategie (předložil ministr zahraničních věcí)
  • Národní obranná strategie (předložil ministr obrany)
  • Vojenská strategie České republiky (předložil ministr obrany)
  • Cíle výstavby sil (Target Force Goals) (předložil ministr obrany)
  • Zásady pro organizační zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady státu
  • vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

    Připojené dokumenty