Programy zasedání a výsledky

24. 4. 2008 11:21

Program 35. zasedání LRV a jeho výsledkydne 24. dubna 2008

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer

LRV projednala shora uvedený materiál a doporučila předkladateli, předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, přepracovat tak, že předmět legislativní úpravy bude omezen pouze na nezbytnou úpravu týkající se voleb. Zástupci předkladatele se závěrem LRV vyjádřili souhlas.


2. Návrh věcného záměru zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji

Předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer

LRV projednala shora uvedený materiál a doporučuje vládě předložený návrh věcného záměru zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji schválit ve znění návrhu stanoviska LRV a dalších připomínek, vzešlých z projednání návrhu věcného záměru zákona v LRV.

3. Návrh věcného záměru zákona o volném pohybu služeb
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman

LRV projednala shora uvedený materiál a doporučuje vládě předložený návrh věcného záměru zákona o volném pohybu služeb schválit ve znění návrhu stanoviska LRV a dalších připomínek, vzešlých z projednání návrhu věcného záměru zákona v LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X