Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

5. 5. 2020 9:13

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2020.

Pro rok 2020 byly podány celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž všem 3 žadatelům byla dotace poskytnuta. Kompletní konečné výsledky naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty