Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

19. 9. 2018 16:08

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2019 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.


Lhůta pro podání Žádosti
Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 19.10.2018.
Krycí list musí být doručen do 24.10.2018.

Další podrobnosti včetně všech příloh a formulářů jsou ke stažení v sekci "Připojené dokumenty".

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X